Adressen en telefoonnummers

Adres kerkgebouw: Trompstraat 2, 1931 EL Egmond aan Zee

Predikant: vacature 
Ter overbrugging van de vacaturetijd zijn er twee tijdelijke predikanten:
Ds. Hanneke Ruitenbeek; hruitenbeek@ziggo.nl
Ds. Edward Kooiman; ejkooiman@ziggo.nl
beide te bereiken op tel. 072-888 5550

Scriba kerkenraad: mw. I.W.G. Willems-Hendriks
Postbus 10, 1930 AA Egmond aan Zee
tel. 072 -5072546
email: info@pkn-egmond.nl

College van kerkrentmeesters: dhr. O. Ooijevaar
postbus 10, 1930 AA Egmond aan Zee
email: info@pkn-egmond.nl
bankrekening NL39 RABO 0315731540 t.n.v. Protestantse Gemeente Egmond

Diaconie: mw. H. Blok
Postbus 10, 1930 AA Egmond aan Zee, tel. 072-5064581
Email : info@pkn-egmond.nl
Administrateur: Dhr. H.T. Speets, tel. 072 – 5066606
Bankrek. NL24 RABO 0315702710 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Egmond

Kerkelijk Bureau: mw. J.C. Sikkens, tel. 072-5064324
postbus 10, 1930 AA Egmond aan Zee,
email: info@pkn-egmond.nl

Autovriendendienst: mw. I.W.G. Willems, tel. 072-5072546

Voor gegevens over de Slotkapel: www.slotkapel.nl