Begraafplaats

De Protestantse gemeente Egmond beheert de begraafplaats bij de Slotkapel in Egmond aan den Hoef. Om er een graf te huren of een urn bij te zetten behoeft men geen (doop)lid van de kerk te zijn. De graven zijn twee diep, hetgeen de volgende mogelijkheden geeft: bijzetten van twee kisten en één urn, bijzetten van één kist en twee urnen, bijzetten van drie urnen. Men kan een graf huren voor een periode van 20 jaar. Deze periode kan na afloop verlengd worden. Ook kan men direct een huur voor een langere periode aangaan.
Onafhankelijk van deze huur is jaarlijks onderhoudsrecht voor de begraafplaats verschuldigd. Van deze rechten wordt de begraafplaats in stand gehouden en het groen onderhouden. Het onderhoud van het graf zelf is voor rekening van de huurder. De tarieven worden ieder jaar geïndexeerd. Voor ieder graf wordt één rechthebbende ingeschreven bij de begraafplaatsadministratie. Deze rechthebbende heeft het uitsluitend recht om aan te geven wie er in het graf mag worden bijgezet, afstand te doen van de rechten of het graf over te schrijven op iemand anders.
Bij de Slotkapel is het raadzaam een plek te reserveren. Hier zijn de plaatsen beperkt.
Voor alle inlichtingen: Dhr. A. Wijker, tel. 072-5065420, b.g.g. Dhr. J.Mesu 072-5063060. Voor overige vragen kunt u ook mailen: pgegmond@gmail.com

In Egmond aan Zee is het gewoonte om bij een overlijden om 12.00 uur of 16.00 uur de kerkklok te luiden, het zogenaamde ‘beluiden’. Voor info kunt u hiervoor bellen Dhr. A. Wijker, tel. 072-5065420