Waar kunnen we kerken?

Zie voor zondag 29 maart hieronder!!!

Met verwijzing naar de door de overheid genomen maatregelen om de verbreiding van het coronavirus tegen te gaan, heeft de kerkenraad van de PKN-gemeente Egmond unaniem besloten alle kerkelijke activiteiten in de maand maart af te gelasten.

Daarbij gaat het om: 

  • de kerkdiensten, maar zie de kerkdienst van 29 maart hieronder  

  • de oecumenische vastenmeditaties van 18 en 25 maart en 1 april.   

  • de eerste woensdagavond van de maand kring van 1 april.

  • de Samuelleesgroep van 26 maart

  • de soepmaaltijd van 25 maart

  • het Open Huis van 19 en 26 maart

Voort eventueel nadere informatie over de maatregelen wordt u verwezen naar de scriba, Mevr. I.G.W. Willems – Hendriks, tel. 5072546. Email: info@pkn-egmond.nl
———————————————————————————————————-

De diensten vinden eenmaal per maand plaats in Egmond Binnen, een paar maal per jaar in Egmond aan den Hoef en voor het overige in Egmond aan Zee

Egmond aan Zee, Protestantse kerk, Trompstraat 2.
Egmond-Binnen, Protestantse kerk, Kloosterweg/einde Abdijlaan.
Egmond aan den Hoef,  Slotkapel, Slotweg 19.

Alle kerken hebben ringleiding en zijn toegankelijk voor rolstoelgebruikers. Er is een autovriendendienst voor vervoer naar de kerk.
Voor de drie Egmonden: mw. S. Willems, tel. 5072546
Na de diensten kunnen we met elkaar wat napraten en daarbij een kopje koffie of thee drinken.

KERKDIENSTEN

29 maart                          Oecumenische kerkdienst,    
Egmond aan Zee            10.00 uur een oecumenische viering vanuit de Oud-katholieke kerk rechtstreeks uitgezonden via RTV80. (wie ziggo heeft: kanaal 44). Wie de kerkdienst  (nog) een keer wil beluisteren / kijken: zie deze link: https://youtu.be/lmnu7Xof-UA

Voorgangers: pastoor Rudolf Scheltinga (OKK), mw. Lida Franse (RKK) en Ds. Saskia H. Ossewaarde (PKN ).

                                                                  1e coll. vastenactie
                                                                  2e coll. kerk 

5 april
Egmond aan Zee             10.00 uur   Palmpasen. Geen kerkdienst, maar de kerk is                                                                          open  van 10 tot 11 uur.

Gelegenheid om een kaarsje aan te steken. Er mogen maximaal 3 personen tegelijk in de kerk aanwezig zijn.

9 april                                                     Witte Donderdag. Dienst vervallen 

10 april                                                     Goede vrijdag . Dienst vervallen. Er komt een filmpje met een link hier op het net met een rondgang langs de iconen in de OK kerk door de OK pastor en de PKN pastor. 

12 april                                                     Pasen 
Egmond aan Zee            10.00 uur Oecumenische Paasviering vanuit de Oud Katholieke Kerk. Mmv organist Gert-Jan Mostert; trompettist Ruud Ootes. Uitgezonden, live, via RTV80 (tv: ziggo, kanaal 44; computer via website RTV80 www.rtv80.nl ). Later terug te zien via een link hier vermeld. U kunt niet aanwezig zijn, maar wel deelnemen aan de collecte. De collecte is bestemd voor de Vastenactie 2020. Daar kunt u aan bijdragen  door uw bijdrage te storten op rekeningnummer NL24RABO0315702710 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente o.v.v. Vastenactie 2020. 

19 april – 31 mei             Alle diensten zijn vervallen tot Pinksteren. Zondag 26 april en zondag 24 mei zijn er oecumenische vieringen vanuit de OKK, ook live via RTV80 uitgezonden. Nadere mededelingen volgen, en worden hier gepubliceerd.