Even voorstellen

De Protestantse Gemeente te Egmond is op 11 december 2006 formeel een feit geworden, nadat de hervormde gemeente en de gereformeerde kerk al in 1997 in SOW-verband waren gaan samenwerken.

Wij trachten vanuit ons geloof en de opdracht die we als christenen hebben, open te staan voor onze medemensen en hen te steunen in de meest brede zin van het woord. Samen proberen we onze verantwoordelijkheid te nemen voor elkaar, daarbij de grenzen te verleggen. We zijn ons ervan bewust dat de wereld niet bij Egmond ophoudt. Ook in oecumenisch opzicht proberen we dit te verwezenlijken. De samenwerking met de oud-katholieke kerk en rooms-katholieke kerk heeft plaats en inhoud gekregen in Egmond.

Wereldwijde projecten worden via de Z(ending) W(erelddiaconaat) O(ntwikkelingssamenwerking)-commissie en Amnesty International gesteund. Momenteel hebben we intensieve contacten met de baptistische gemeente Shekina te Santa Ana in El Salvador en de methodistische gemeente in Santiago de Chili. Dicht bij huis zijn we betrokken bij de wereldwinkel.

We kerken in Egmond aan Zee en Egmond Binnen, en soms in de Slotkapel in Egmond aan den Hoef, volgens een bepaald rooster.

Tekst voor onderweg:
Een levende gemeente deelt verantwoordelijkheden en investeert in de gaven van haar leden.

Het emailadres: info@pkn-egmond.nl