Even voorstellen

De Protestantse Gemeente te Egmond is op 11 december 2006 formeel een feit geworden, nadat de hervormde gemeente en de gereformeerde kerk al in 1997 in SOW-Onze gemeente is een gemeente, een kerk die tijd en ruimte biedt voor viering en bezinning, voor eerbiedige, liefdevolle omgang met God en met elkaar, met het oog op de wereld, te beginnen de vele gasten (toeristen) die jaarlijks de diensten bezoeken.

Wij trachten vanuit ons geloof en de opdracht die we als christenen hebben, open te staan voor elkaar en voor onze medemensen en hen te steunen in de meest brede zin van het woord. We zijn ons ervan bewust dat de wereld niet bij Egmond ophoudt. Ook in oecumenisch opzicht proberen we dit te verwezenlijken. De samenwerking met de Oud Katholieke kerk en de Rooms Katholieke kerk heeft plaats en inhoud gekregen in Egmond.

Wereldwijde projecten van o.a. Kerk in Actie en Amnesty International worden gesteund. Dicht bij huis zijn we betrokken bij o.a. de Voedselbank, Vluchtelingenwerk, de uitwerking van de WMO (Wet Maatschappelijk Ondersteuning) en lokale projecten

Tekst voor onderweg:
Een levende gemeente deelt verantwoordelijkheden en investeert in de gaven van haar leden.

Het emailadres: info@pkn-egmond.nl