Vacature


De Protestantse gemeente Egmond en de Protestante gemeente Uitgeest-Akersloot zoeken een:
Predikant(e) voor Egmond en Uitgeest – Akersloot
(40 uur)
De Protestantse gemeentes Egmond en de Protestantse gemeente Uitgeest-Akersloot zijn voor het eerst samen op zoek naar een predikant(e) die in beide gemeentes 20 uur werkzaam zal zijn 
Reageren kan tot 1 oktober 2023
per e-mail naar: bcegmonduitgeest@gmail.com 

schriftelijk naar: beroepingscommissie Egmond / Uitgeest-Akersloot
p/a mevr. J.A. Wiegman-Nederbragt 
Bachstraat 27
1921EW  Akersloot

Wie zijn wij

 • twee protestantse gemeentes in Noord-Holland die op zoek zijn naar een nieuwe predikant.

Vanuit het verlangen om als kleine PKN gemeentes in onze dorpen betekenisvol aanwezig te zijn en te blijven hebben we de handen ineen geslagen en zoeken we, voor het eerst samen, naar een fulltime predikant die ons hierin wil bijstaan en inspireren

Wie zoeken wij

 • een predikant die 50% voor de PG Egmond werkt en 50 % voor de PG Uitgeest-Akersloot

Gemeenteopbouw en pastoraat:

 • bij voorkeur een predikant met ervaring
 • een samenbinder met een brede blik en een ruim hart voor onze gemeente
 • iemand die aandacht heeft voor het pastoraat
 • die begeleiding kan geven aan ambtsdragers en vrijwilligers

Vieren:

 • iemand die zorg besteedt aan goede, begrijpelijke vieringen
 • die naar verbinding zoekt tussen Bijbelse verhalen en ons dagelijkse leven in de wereld

Samenwerking:

 • iemand die ondersteuning biedt bij de kernactiviteiten die we willen behouden, waar mogelijk gemeenteopbouw
 • betrokken is op al onze dorpen en onze plek in de wereld
 • een warm hart heeft voor de oecumene
 • deelneemt aan de werkgemeenschap voor predikanten en kerkelijk werkers

Protestantse Gemeente Egmond

Achtergrond

De PKN-gemeente Egmond is verspreid over drie dorpen: Egmond aan Zee, Egmond aan den Hoef en Egmond Binnen.

Wij trachten vanuit ons geloof en de opdracht die we als christenen hebben, open te staan voor onze medemensen. We voelen ons thuis bij het kerkmodel ‘gemeente als herberg’. We zijn gastvrij, betrokken en pastoraal bewogen.

Ook in oecumenisch opzicht proberen we dit te verwezenlijken. De samenwerking met de Oudkatholieke kerk en de Rooms-Katholieke kerk heeft een belangrijke plaats in de Egmonden, hetgeen gestalte krijgt in een aantal gezamenlijke diensten, zoals de dienst in januari in de ‘Week van gebed voor de eenheid’, de oogstdienst (oktober) en de vastenmeditaties.

Het pastoraat vraagt, gezien de leeftijdsopbouw in de gemeente, de nodige aandacht.

De komende jaren zal de gemeente meer en meer krimpen en zal de vitaliteit afnemen, maar we hebben de vaste wil zo lang mogelijk zelfstandig te blijven. Wij schromen niet hulp te zoeken bij buurgemeenten om dit te verwezenlijken. Een voorbeeld daarvan is, dat wij samen met Uitgeest / Akersloot op zoek gaan naar een predikant, die voor 50% in elk van beide gemeenten werkzaam zal zijn.

Wat bieden wij

 • een kleine hechte groep vrijwilligers die werken in een open sfeer en met korte lijnen
 • een gemeente die bekend staat om haar gastvrijheid en openheid, ook voor de gasten die in een vakantiedorp als Egmond aan Zee regelmatig de kerkdiensten bezoeken.
 • een gemeente die de oecumene hoog in het vaandel heeft staan en zeer samenwerkingsgericht is.
 • een gemeente die de kerk zolang mogelijk midden in het dorp wil laten staan….

Beleidsplan 2023 – 2026 van de Protestantse Gemeente te Egmond

Heeft u na het lezen van bovenstaande verder nog specifieke vragen over de PG Egmond?

Dan kunt u bellen naar mevrouw Sikkens, tel. 06 22 36 21 48

Voor verdere informatie over de  Protestantse Gemeente Uitgeest – Akersloot zie: https://www.kerkuitgeestakersloot.nl/vacature/