Vacature vervuld

Na een voorspoedige beroepingsprocedure hebben de PG Egmond en de PG Uitgeest-Akersloot een beroep uitgebracht op Ds. Tjalling Huisman, predikant te Eindhoven. Ds. Huisman heeft dit beroep aanvaard. Hij zal vanaf medio juli 2024 in elk van onze gemeentes voor 50% werkzaam zijn.

Er is gekozen voor een gezamenlijke bevestiging die zal plaatshebben op 14 juli in de kerk in Uitgeest.